Nykarlebynejdens hörselförening rf

Bli medlem!

Vi är en förening för dig som har en hörselskada eller är en anhörig till en person med hörselskador eller annars är intresserad.
Vi försöker ordna olika slag av aktiviteter så att vi kan träffas och umgås med personer med liknande problem.

 

Vi är en förening där alla är välkomna!

En hörselskada är är ett osynligt funktionshinder, det finns hjälpmedel för att underlätta vardagen för den som drabbas.
Man kan få hörselskador i alla åldrar, ofta förorsakas de av skarpa ljud, smällar, hård musik eller buller. Tinnitus är även en typ av hörselskada.

Ofta får äldre personer åldersbetingade hörselskador.
Våra hörselrådgivare kan ge råd när ni behöver skaffa hörapparat eller när ni behöver hjälp med era apparater med att putsa och rengöra apparaten.

Vi kan också visa er vart ni skall vända er när ni behöver mera hjälp.

Vår förening har också två hörselslingor som kan användas vid möten och sammankomster så att hörapparater med T-läge kan förmedla ljudet direkt till örat. Det ger bättre ljudåtergivning.

Vi har också möjlighet att förmedla skrivtolk, då sitter skrivtolken och skriver text på datorn och visar den på en storbildskärm.

Vi ordnar varje år några träffar och en måbra dag och en sommarresa. Dessutom ordnar vi en julfest för våra medlemmar.

Vi är medlem i vårt centralförbund, Svenska hörselförbundet rf, som har nio medlemsföreningar från hela Svenskfinland. De ordnar olika kurser samt står för intressebevakning på nationell och internationell nivå.

För närvarande har de ett projekt i Bolivia där de hjälper de hörselskadade att få ett bättre liv.

Genom förbundet är vi också medlem i SAMS som är ett samarbetsorgan för olika handikappföreningar i Svenskfinland.

Föreningens styrelse 2019

Sigvald Blomqvist
viceordförande
tel 050 5947691

Gunnar Enlund
sekreterare
Gunnar Enlund
Nybrännvägen 670
68930 PURMO
0500 223814
Gunnar.enlund@multi.fi

Matti Kujanpää
kassör utom styrelsen

Kerstin Lillkvist
tel 0400 795656

Harald Nordman
tel 040 5695491

Våra hörselrådgivare

Gustav Julin
Tel 050 5914022

Harald Nordman
Tel 040 5695491

Gunnar Enlund
0500 223814

Vi försöker ge råd och hjälpa när ni har problem med era hörapparater.

 

 

Har du frågor?

Lämna gärna ett meddelande!

Samtycke

1 + 12 =