Nykarlebynejdens hörselförening rf

Foto: Bo Isomaa

Vår förening är för Dig, som har en hörselnedsättning, eller annars är intresserad av hörselrelaterade frågor.

Alla är välkomna till föreningen!

Vi ordnar olika slag av aktiviteter för att träffas och umgås med personer som har liknande problem.

En hörselnedsättning är ett osynligt funktionshinder. Oftast finns det hjälpmedel för att underlätta vardagen också för oss.

Hörselskador kan vi få i alla åldrar av buller, hård musik och skarpa ljud, men också åldersbetingad hörselnedsättning är vanligt. Tinnitus hör också hit.

Vi har egna hörselrådgivare som kan hjälpa i mindre frågor, men också ge stöd och råd för anskaffning av hörapparater och hjälpmedel.

Läs gärna om mer information genom att öppna innehållsförteckningen i balken ovanför denna text.

Allmänt om oss

Vi är medlem i Svenska Hörselförbundet r.f. och har samma målsättningar som förbundet. Vårt verksamhetsområde är Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Vörå.

  • Vi ordnar kurser, träffar och utflykter, där man kan umgås
  • Vi är obundna till politik och religion
  • Vårt intresse är att bevaka hörselrelaterade frågor och rättigheter genom att dela information, medverka i utbildningsfrågor, förebygga hörselskador och samarbeta med föreningar med liknande behov och intressen

Våra hörselrådgivare ger i mån av möjlighet råd i tekniska frågor, informerar om anskaffning och service av hörapparater.

Vi har inom föreningen två hörselslingor, vilka kan användas vid sammankomster för att förmedla ljudet direkt till hörapparater med T-läge och bra ljudåtergivning.

Vi kan hjälpa våra medlemmar att ansöka om skrivtolkning från FPA.

 

Vi vill arbeta för att ge hörselskadade ett värdigt bemötande.

Händelser

augusti 2024
september 2024
Inget evenemang hittades!

Läs på minneslistan i ÖT eller Vbl för mer information då tillfället närmar sig!

Noggrannare uppgifter om kurserna och anmälan fås från Svenska Hörselförbundets hemsida.

Sjukvårdsdistriktets ansvar och arbetsfördelning med privata aktörer är för närvarande så att all nyanskaffning av hörselutrustning går via Malmska hörselstation och mindre service av utrustning kan göras med Aurix.

Mer om olika aktörerna fås genom att klicka på länkarna nertill.

Bli medlem!

Att vara hörselskadad är något som ofta berör hela familjen. Fler medlemmar ger oss bättre möjligheter att arbeta för ett samhälle där hörselskadade kan vara fullt delaktiga i arbetsliv, studier, kultur och politik.

Som medlem kan du:

  • Delta i evenemang och aktiviteter som föreningen ordnar
  • Få information, tips och råd
  • Utbyta erfarenheter med andra
  • Träffa nya människor

Medlemsavgiften är 15 euro för enskilda medlemmar

Vill du bli medlem går det lätt att fylla i dina uppgifter i medlemsformuläret här intill.

Anmälningsformulär

Medlemskap
Samtycke

Föreningens styrelse 2023

Pehr Löv
Ordförande
040 7363991
pehr.lov@gmail.com

Harald Nordman
viceordförande
040 5695491
harald412013@gmail.com

Jan-Olof Wiik
sekreterare
040 7708951
jo.wiik@multi.fi

Bo Forsman
0500 569946
bo.forsman44@gmail.com

Boris Bränn
0504428448
boris.brann@multi.fi

Mikael Sandås
0505544474
mikael.sandas@multi.fi

Våra hörselrådgivare

Harald Nordman
040 5695491
harald412013@gmail.com

Jan-Olof Wiik
040 7708951
jo.wiik@multi.fi

Gustav Julin
050 5914022

Vi försöker ge råd och hjälpa när ni har problem med era hörapparater.

Föreningens stadgar

Ladda ner föreningens stadgar (pdf dokument)

Har du frågor?

Lämna gärna ett meddelande!

Frågor
Samtycke