Nykarlebynejdens hörselförening rf

Vår förening är för Dig, som har en hörselnedsättning, eller annars är intresserad av hörselrelaterade frågor.

Alla är välkomna till föreningen!

Vi ordnar olika slag av aktiviteter för att träffas och umgås med personer som har liknande problem.

En hörselnedsättning är ett osynligt funktionshinder. Oftast finns det hjälpmedel för att underlätta vardagen också för oss.

Hörselskador kan vi få i alla åldrar av buller, hård musik och skarpa ljud, men också åldersbetingad hörselnedsättning är vanligt. Tinnitus hör också hit.

Vi har egna hörselrådgivare som kan hjälpa i mindre frågor, men också ge stöd och råd för anskaffning av hörapparater och hjälpmedel.

Läs gärna om mer information genom att öppna innehållsförteckningen i balken ovanför denna text.

Allmänt om oss

Vi är medlem i Svenska Hörselförbundet r.f. och har samma målsättningar som förbundet. Vårt verksamhetsområde är Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Vörå.

  • Vi ordnar kurser, träffar och utflykter, där man kan umgås
  • Vi är obundna till politik och religion
  • Vårt intresse är att bevaka hörselrelaterade frågor och rättigheter genom att dela information, medverka i utbildningsfrågor, förebygga hörselskador och samarbeta med föreningar med liknande behov och intressen

Våra hörselrådgivare ger i mån av möjlighet råd i tekniska frågor, informerar om anskaffning och service av hörapparater.

Vi har inom föreningen två hörselslingor, vilka kan användas vid sammankomster för att förmedla ljudet direkt till hörapparater med T-läge och bra ljudåtergivning.

Vi kan hjälpa våra medlemmar att ansöka om skrivtolkning från FPA.

 

Vi vill arbeta för att ge hörselskadade ett värdigt bemötande.

Händelser

Inget evenemang hittades!

Noggrannare uppgifter om kurserna och anmälan fås från Svenska Hörselförbundets hemsida.

Mer information

Sjukvårdsdistriktets ansvar och arbetsfördelning med privata aktörer är för närvarande så att all nyanskaffning av hörselutrustning går via Vasa hörselklinik och mindre service av utrustning kan göras med Aurix.

Mer om olika aktörerna fås genom att klicka på länkarna nertill.

Bli medlem!

Att vara hörselskadad är något som ofta berör hela familjen. Fler medlemmar ger oss bättre möjligheter att arbeta för ett samhälle där hörselskadade kan vara fullt delaktiga i arbetsliv, studier, kultur och politik.

 

Medlemsavgifter år 2021

Enskild medlem 15,00€

Anmälningsformulär

Medlemskap
Samtycke

Föreningens styrelse 2021

Harald Nordman
Ordförande
tfn 040 5695491
harald412013@gmail.com

Pehr Löv
viceordförande
040 7363991
pehr.lov@multi.fi

Gunnar Enlund
sekreterare
0500 223814
Nybrännvägen 670
68930 PURMO
gunnar.enlund@multi.fi

Kerstin Lillkvist
tel 0400 795656
lillkvist.kerstin@gmail.com

Jan-Olof Wiik
040 7708951
jo.wiik@multi.fi

Boris Bränn
0504428448
boris.brann@multi.fi

Våra hörselrådgivare

Gustav Julin
Tel 050 5914022

Harald Nordman
Tel 040 5695491

Gunnar Enlund
0500 223814

Vi försöker ge råd och hjälpa när ni har problem med era hörapparater.

Föreningens stadgar

Ladda ner föreningens stadgar (pdf dokument)

Har du frågor?

Lämna gärna ett meddelande!

Frågor
Samtycke